lunes, 14 de diciembre de 2015

Disseny i creació de materials educatius

El OER (Open Educational Resources) és un moviment global que pretén portar l’educació de qualitat als mestres i estudiants de tot arreu.

També el OER son recursos educatius que complementen i faciliten l’aprenentatge, la recerca i l’ensenyament.


Aquests recursos es troben a la xarxa, són de domini públic i lliures; i els aspectes que hi podem trobar son els següents:

 1. Aspectes tecnològics
 2.  Aspectes metodològics
 3.   Aspectes legals, llicència.
Per dissenyar un recurs metodològic o didàctic hem de tenir em compte les diferents tipologies d’aprenentatge:

 •  Doer: s’aprén mitjançant la pràctica.
 • Feeler: s’apren mitjançant sentiments, emocions i motivacions.
 • Thinker: s’encarrega dels aspectes lògics i de raonament.
 • Observer: s’encarrega d’extreure informació a partir dels aspectes de la part teòrica.

Per tal que hi hagi una bona creació i utilització dels recursos seria necessari que es puguin compartir, reutilitzar i modificar i que estiguin sempre disponibles.

Aquest material ha de constar del següent disseny:
 1. .Tema o tòpic general
 2. .Objectius
 3. .Preguntes per assolir els objectius
 4. .Activitats a realitzar per el participant
 5. .Recursos lliures que s’utilitzaran
 6. .Existència del "feedback" envers la pregunta i la resposta per tal de crear una motivació immediata
 7. Avaluació i revisió del material que s’ha creat.
Per acabar algunes de les eines que es poden fer servir per la creació de recursos són: JClic, Educaplay, Ardora, Speak, QuizFaber...
No hay comentarios:

Publicar un comentario